Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000s

phongvan

https://phongvan.org
Staff member

Category: Relay
Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000s (Earth leakage relay, Malaysia) là loại relay hiển thị số, cấu trúc xử lý số. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách lắp đặt, đấu nối và cài đặt thông số cơ bản cho Relay bảo vệ dòng rò loại lắp mặt tủ TM-8000S.
THÔNG SỐ CHÍNH – SƠ ĐỒ NỐI DÂY
Hình ảnh relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000s
 • Đo giá trị hiệu dụng thực / True RMS measurement
 • Cài đặt tác động mức thấp / Low set
 • Dòng rò cài đặt mức thấp : 0.03 – 30A
 • Thời gian tác động mức thấp : 0.05 – 10 giây
 • Cài đặt tác động mức cao / High set
 • Dòng rò cài đặt mức cao : tắt hoặc 5 – 50A (bước 5A)
 • Thời gian tác động mức cao : 30mS
 • Bộ đếm giờ vận hành / Operation hour recording
 • Đèn báo lỗi và đèn báo tác động / Fault and Trip LED indication
 • Ghi nhận giá trị tác động (3 giá trị cuối)/ Trip value recording (3 memory)
 • Tổng số lần tác động / Total trip count information
 • Tự đóng lại / Reset tự động / Self-reclosing / auto-reset *
 • Relay ngõ ra có thể lập trình được / Programmable relay output
 • Có thể lập trình khóa phần mềm / Programmable software lock
 • Lắp ray DIN hoặc vít / Din-rail or screw mount
Sơ đồ nối dây relay bảo vệ dòng rò TM-8000s
Lưu ý là Relay này có hỗ trợ chức năng Reset từ xa qua tiếp điểm. Trong trường hợp muốn auto reset ta có thể cài đặt ngõ ra là non latching trip.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ DELAB TM-8000s
Trước khi cài đặt ta xem qua các sơ đồ vị trí phím chức năng của relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000s
Phím chức năng relay bảo vệ dòng rò TM-8000s
Việc cài đặt các thông số của Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000S thường tuân thủ các bước sau đây:
Các bước cài đặt relay bảo vệ dòng rò TM-8000S
Cài đặt thông số
Ở trạng thái bình thường, Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-18C hiển thị giá trị dòng rò hiện tại. Đèn Fault sẽ sáng khi rò đạt ngưỡng cài đặt. Đèn TRIP sáng khi rò vượt ngưỡng kéo dài qua thời gian cài đặt
Nhấn Select để vào chức năng cài đặt các thông số. Thay đổi bằng phím ( + ) hay ( – ). Sau đó nhấn Set để lưu lại giá trị cài đặt. Có 10 Mode để cài đặt
Mode 1: To set Leakage current – Cài đặt giá trị dòng rò
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 1. Hiển thị 0.03 đến 30. Bước 2: Nhấn nút Up / Down điều chỉnh giá trị dòng rò tác động. Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 2, bấm phím SET. Bỏ qua dùng Cancel
Mode 2: To set trip time – Cài đặt thời gian tác động mức thấp
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 2. Hiển thị “0.05” đến 20 giây.
Bước 2: Để cài đặt Cos(phi) dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều chỉnh giá trị mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 3, bấm phím SET. Bỏ qua dùng Cancel
Mode 3: High setleakage current – Cài đặt giá trị mức cao : Khi dòng rò đạt giá trị này, relay bảo vệ dòng rò TM-18C sẽ tác động trong 0.05 giây
Bước 1: Dùng phím Select để chọn Mode 3. Hiển thị OFF hoặc 5 đến 50A (bước 5A)
Bước 2: Để cài đặt thời gian dùng “Up/(+)” hay “Down/(-)” điều chỉnh giá trị mong muốn.
Bước 3: Để lưu lại và chuyển qua Mode 4, bấm phím SET. Bỏ qua dùng Cancel
Mode 9: Operation Hour x 1000 – Kiểm tra xem thời gian hoạt động của BĐK
Dùng phím Select để chọn Mode 9. Hiển thị giá trị số giờ đã hoạt động của BĐK. Ví dụ: 0.05 x 1000 hr = 50 giờ.
Để chuyển qua Mode A, bấm phím SELECT. Bỏ qua dùng Cancel
Mode A: Trip Mem 1 – Kiểm tra thông tin lần tác động cuối
Dùng phím Select để chọn Mode A. Hiển thị “—“ không tồn tại sự cố. Nếu có sự cố sẽ hiện dòng rò lúc trip. Bỏ qua dùng Cancel
Mode b, c: Trip Mem 2.3 – Kiểm tra thông tin tác động… Giống với Mode A
Mode b, c: Trip Mem 2.3 – Kiểm tra thông tin tác động… Giống với Mode A
Mode d: Tổng số lần tác động
Cài đặt khóa phím – relay tác động ngõ ra
Ở trạng thái hiển thị (đèn Mode không sáng). Nhấn đồng thời 2 nút Select và Cancel trong 5 giây
Mode hiện L (Lock). Nhấn Up/Down chỉnh On / Off
Nhấn Set để xác nhận cài đặt. Lúc này chuyển qua Mod r1
Ở Mode r1 : ta chọn lc (latching trip) hoặc nlc (non-latching trip). lc : khi trip rồi thì tiếp điểm giữ trạng thái trip đến khi nhấn reset; nlc : trạng thái relay được reset khi sự cố được giải quyết. Nhấn Set để qua mode r2
Ở Mode r2 : Trip / Alarm /dUF(lỗi hệ thống relay) / ElS(bắt đầu có rò). Nhấn set sẽ qua Mode r2 response
Ở Mode r2 : Mod r2 response chọn Lc/nLC
Chúc các bạn cài đặt thành công.
 
Top