Cảnh đúc tượng Phật khổng lồ ở Hà Nội 70 năm trước

dienhathe

New member

Đất Việt - Người Việt Hình Ảnh Lịch Sử


Chùa Thần Quang (Ngũ Xã, Ba Đình, Hà Nội) là nơi lưu giữ bức tượng Phật A Di Đà bằng đồng khổng lồ nổi tiếng khắp cả nước. Cùng xem loạt ảnh tư liệu quý về quá trình đúc bức tượng đặc biệt này.
E6IqRfF0g31ctcyQpC1GdKeZOr2I24Sy4LNiT_hste0YqiGjC8QMv3PURGnmmlRjJfCFa9QHEiNdwnu00fI7r3vDeV2WlEFzBJXYuMFcG4khpJOLI1GfEbgJ5rE7CMjBU8F8PT-BUlm1sKQRvB4fD78

ldTGfbYRzEU3Y5EH_5Gd_d7hLi_6KXSNppaHVVZRGKiZcJgJfMdOT6Xg1KJAfSzEHPKmvvPrMoIsrUQPMsiiLyiDOq_anuzOWeRALhM_bZjt1BwgyJoPjoJzkx5-HlrZVFoXBb9IAOGMJhV2bVp514Y

Khung cảnh ở sân chùa Thần Quang khi các nghệ nhân đúc đồng của làng Ngũ Xã đang tiến hành đúc tượng Phật khổng lồ. Việc đúc tượng được tiến hành từ năm 1949-1952 dưới sự chủ trì của thượng tọa Vĩnh Tượng và tiến sĩ Vũ Văn Quý.
Yv-0VM5q9z0iJY5a_RhbIEQ5hoQ0oOWHoUMCj5P6j6WNE2XGyrlLrMQed6RgBvayKS4A7OKd-dlYxvzhyZgxf6zrw-xvtMx4lZY98DNuV8S86dW7vAPTV7MAElCnCLU3OBbV5cm0rVksc_KwLtrwKtE

Lò nấu đồng được dùng trong quá trình đúc tượng Phật Ngũ Xã. Có 10 chiếc lò như vậy đã được dùng để nấu trên 10 tấn đồng của bức tượng. Các nghệ nhân Nguyễn Văn Hiếu vẽ kiểu tượng và Nguyễn Văn Tùy là thợ cả phường đúc trông coi công việc.
DWRW162dPVbxR09DLCJUziebNE3SRGUTOlRxrqi5pwtK_m6ot9rr72LVzJzXQ5l-YFuCSH31YdkF1QrJSF1fO6bPJqMGmfoAq3FELK60Y-aJn5xx0zyZ7q4H9Uqwv0GPx3NdxJd452XSaGHsRqG_wlU

Khuôn tượng cao khoảng 4 mét. Đồng nóng chảy được đổ vào khuôn để tạo thành hình tượng Phật. Lượng đồng đúc tượng được lấy từ các pho tượng tôn vinh chế độ thuộc địa do chính phủ bảo hộ dựng ở các vườn hoa trong thành phố Hà Nội trước năm 1945.
WI4yyIMYO_fyS1m_bFJkt32i9mgnMcdj9XB-d4qsjaqtNvnyVqDhKJsgWo9Z0BRgy4lYiw5iZIt1JD8YRpfLsSP52VGmMrvsQuPe06BsuQv19EagQyOo5s-9gmtBvNI24KYeYf-vI8b_c9LPvT8gAiU

Đồng nóng chảy được rót từ lò vào cái chậu làm bằng đất nung rất dày.
CBl4Mc_ohcdPIj_v9MPBtfsVUJrncBTv0BCYtUal_-wwu79x-C3Jq7Btv36UEW31127EqwKLwlQUeWm1mSlY4jUmDjH_oZjnC5xanet5-uB2_3hFdjBm3vKZWm_Ziss87D8olzf_x5GC0Klhi4LpqEs

Dòng đồng nóng đỏ chảy vào chậu.
vyBwieo5jNuu6vvtkPy66r1YNSapZombzuAEB8XVjkrwZLtXbq_BBG9LCcDIy_1v59oe5yRjMwG59xoWkI77Pm9eq6e12ZXymHrRHPEOuj_l1WGcBXW0bpgK6hZM0_4DTLUtvGiOcG6cpW8qllkJV7k

Rót đồng lỏng từ chậu vào khuôn tượng qua một cái lỗ trên khuôn.
NUOcBrUUzaqCqyfV3Eq0Lo-2lPU0YVxVIl__ZBKcYdYfI3fMzdWXzz7_dB2N6bCufd5Yo1VSU9IXoZe5Zkbm2G_UXPKafe7lD5QmqCHHrHZ0t6yS9vBMe9ywDi_bEpE2T0XkmclMslKA97rOdlxy8F8

Các nghệ nhân thao tác một cách thận trọng và tỉ mỉ.
-Nvw5tizVIgfKOgIu2e4-Z-xfR9dmgIdo-_xLIhYVEo6DjBwB1G0gI-vDhykJQ8DIBu4lSqcfs9THTG3-1G6FDDJI2UrWdhHuPRVOpv5nJcrg6T-4W4cQ7EDGY-tWtUZZpMMIXkmhIDOBm0hD_e4Wbk

Khuôn tượng sau khi đã đổ đầy đồng.
n0CH8ITrw7GBCiRIqD_GniejXikcAIhZGtOk6pBRtSJNBXaW_Rl_X4B6ALMBHYrIAV-feaja9dLLaZundP0Ghnd8EdnIW0dsV1LoEkEI4K5JiR02lWV4myTqas5qSu2JhRWarxmt3FlmUe67LyFzpVk

Những chiếc lỗ dùng để rót đồng trên đỉnh khuôn bốc khói nghi ngút. Khi đồng nguội, khuôn tượng sẽ được dỡ bỏ.
Rt_DKAsQ66N6_-zPKWyfCKr5_CKlaev0Zdp0Qtw5O-B9F1BQrGDUYkz2NqW91JZrEHRiKscKKUjGdo14hwljkM2_ImeV7NhQfFwCIsGJfvI4MjjmOF-HrWJOZEE04gbAJbD7dAu4_H8hZdh4ceOnVOg

Khuôn được dỡ từ trên xuống, phần đầu tượng lộ ra trước tiên.
rdNUUUwgUA6leS58Hb7BAE9_8mgS7cV_jH4nZ2Pg99oh7TaMRuP55nzqlh0jjMbvXh2VqP-_nVPvCgWmdOUCXzJY04l-hlVAwPNHSVujjnkJbzeCDS_vc8g2oi5a6NQhg3_zrySXx8KGsDLa95cjZ5w

Bức tượng dần hiện ra trong sự phấn khích của những người chứng kiến.
7Pm80hzpguiDIdQz_yF7TkAAq66bTd8lI9WGseW8Mwb1Kov1xL456ka84kavoSU52WcBEH73uBR40jC-EQ29obzdNRsnGEMcD9_LvxAKgqJVJ5j6vS02TwAtwATPHabmiMv8IZU-J2EGw7xrlS5UVCg

Toàn bộ bức tượng sau khi dỡ khuôn.
6Q2JYF0stvwfdQIbzUrhvIOU0p0ya5zE84y_unFMm8c6HSJQzV4LpZJ1hORAEuLgYxyyy9-cEq57wTbQOdJPD5m6VEYlbuMcG-c9sZW0a3dB-vUZnOtk9VSoWkRLwNTHup8AAIEes-gxqZZR0W6DzJs

Việc đúc tượng Phật đã thành công tốt đẹp. Sư trụ trì, các chức sắc thành phố và đại diện quân đội Pháp chụp ảnh lưu niệm bên bức tượng.
pHCqyR5lEQ8gOWp_2ObsvKXaHhTcrUpVJb2437RQuIOyy_alQjaryIJty4V0qboWkFM7C-HnzmnLHBlAiV_vfqy8ZMmuBS999UMRgh3nn_BAw11BC51_9L6P7FG92EirX7lB-YZIqD9Pp5mLGnAwaUk

Kỹ sư quân sự Pháp di dời tượng vào khu vực điện thờ.
JUbMDryd7PGf4okcv2BNh7Cf8tNyw5zr-qSJr-UXd1jA65BJLeUCegXHfDj34S3icZy3nTCEWqpE3y2CqdSQGt8F45c04BoSLJLM_GmYT9tPSQpnommu_zAiRvmmAn3U68Cz9_G5BsJ3ZZAUKy7aS2I

Tượng Phật Ngũ Xã trong chính điện của chùa Thần Quang hiện tại.
Theo KIẾN THỨC
 
Back
Top